Nmf

Økonomisk støtte

7. august 2020

For å avholde et Nmf-arrangement i din studieby, kan du søke økonomisk støtte fra Nmf Utland og Nmf sentralt. Søknadsskjemaer og informasjon om søknadsprosessen finner du i KP-driven. Arrangementer du søker støtte til i din studieby, bør ha minst ett av følgende formål:

  1. Rekruttere nye medlemmer til Nmf/øke medlemsandelen i studiebyen
  2. Bidra til god medlemspleie (sikre at medlemmer føler seg ivaretatt og fortsetter å være medlem)

Søknaden bør inneholde et budsjett, en begrunnelse for summen det søkes om, deltakerpotensial på arrangementet, samt en kort beskrivelse av planlagt promotering for å samle flere deltakere på arrangementet. Søknaden bør sendes inn i god tid før arrangementet, og kan gjerne sendes via kontaktperson-ansvarlig.