Nmf

Styringsdokumenter i Nmf

Bestemmelsene som styrer Nmf’s drift omtales som styringsdokumentene.
26. juni 2020

Disse er:

  • Legeforeningens lover
  • Nmf’s vedtekter
  • Politisk måldokument
  • Arbeidsprogrammet
  • Statutter
  • Retningslinjer, mandater

Styringsdokumentenes rang er som de er listet opp over, og Legeforeningens lover har høyest rang. Som kontaktperson er ikke disse dokumentene noe du trenger å ha utfyllende kunnskap om. Det er derimot en fordel å gjøre seg kjent med hovedinnholdet i styringsdokumentene.

Ettersom Nmf er en underforening av Legeforeningen, står Legeforeningens lover over alle andre styringsdokumenter Dnlfs lover inneholder mange bestemmelser som angår Nmf, men det meste av Nmf's drift reguleres av foreningens egne vedtekter.

Disse to dokumentene utgjør lovene som gjelder for foreningen. De definerer hva Nmf er, hvordan organisasjonen er strukturert og hvordan den drives. Vedtektene behandles sammen med politisk måldokument behandles årlig på foreningens landsmøte. Politisk måldokument samler Nmf’s politiske standpunkter.

Arbeidsprogrammet er en ettårig plan for hvordan vi skal jobbe med å oppnå målene i politisk måldokument, og setter prioriteringene for foreningen i året som kommer. Arbeidsprogrammet vedtas på foreningens valgmøte. Vedtektene og politisk måldokument finner du i KP-driven, som beskrives senere under kurset. Statuttene beskriver drift av MedHum og Æsculap.