SAN

Lønnsoppgjøret 2021 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

SAN og Spekter gjennomførte 14. april A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021.
Avdeling for jus og arbeidsliv
16. april 2021

I et mellomoppgjør er det i hovedsak prosessen for videre forhandlinger som avtales, dvs. de lokale forhandlingsfristene for hvert overenskomstområde. Nytt i år, er at det ikke er avtalt en spesifikk frist for når lokale parter kan be om bistand. Dette medfører ingen endring i mulighetene til å be om bistandsforhandling. Dersom man ikke blir enige lokalt, kan man som vanlig be om bistand og gjennomføre bistandsforhandlinger i henhold til HA § 7, 4. ledd. Hensikten er at partene lokalt nå starter forhandlingene så raskt som mulig, og kan be om bistand i hele forhandlingsperioden, i god tid før forhandlingsfristen.

Dersom dere ikke har avtalt forhandlingsdatoer med arbeidsgiver, bør dere ta kontakt med dem i løpet av få dager. Datoer bør være avtalt med arbeidsgiver innen 20. april. Lokale forhandlingsutvalg oppfordres til å ha tett kontakt med sin medlemsforening i forhandlingsperioden.

For våre medlemmer er frist for avslutning av de lokale forhandlingene onsdag 5. mai 2021 kl. 15.00. Behov for bistand varsles til Legeforeningen sentralt løpende.

«For SANs medlemsforeninger skal lønnsforhandlingene og lønnsdannelse skje lokalt. Det skal føres reelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, i tråd med avtalte kriterier. Nå er det opp til våre dyktige forhandlere å finne det lokale handlingsrommet sammen med arbeidsgiver, til beste for våre medlemmer. Jeg ønsker dere lykke til med vårens vakreste eventyr», sier SANs leder Birgithe Hellerud.

Les hele protokollen for A-delsforhandlingene her.

Vi oppfordrer alle lokale tillitsvalgte/forhandlingsledere til å ta kontakt for mer informasjon om forhandlingene.