SAN

Ny hovedavtale SAN

Hovedavtalen som gjelder for virksomheter i SAN ble forhandlet i høst.
Jus og arbeidsliv
20. desember 2021

Hovedavtalen gir blant annet regler om medbestemmelse og informasjon, rettigheter for tillitsvalgte, kompetanseheving, samt forhandlingsordningen og hvordan arbeidskamp skal organiseres. Det er SAN som er part i Hovedavtalen, og fremmer krav overfor Spekter og gjennomføre forhandlingene.

Partene møttes til forhandlinger 10. og 11. november. Avtalen er i det all hovedsak prolonger, men det ble gjort noen vesentlige endringer. Blant endringene er en ny innledning til Hovedavtalen, som trekker frem hva som er særlig viktig i avtalen. I innledningen anerkjennes de tillitsvalgte og det forutsettes at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt. Videre fikk SAN gjennomslag for at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere. Partenes ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling har kommet inn som drøftingstema mellom partene.

I tillegg har vi fått oppdatert teksten i § 44 som sier at etterutdanning knyttes til vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har.

Den nye hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022, og SAN vil sende ut mer detaljert informasjon om endringene, og om jobben som nå må gjøres med å etablere og revidere tilpasningsavtaler/ samarbeidsavtaler i alle Spekters virksomheter.