Høstens lønnsforhandlinger

De innledende sentrale forhandlingene (A-delen) mellom Spekter og Akademikerne forhandles 28. august 2020. Tidspunkter for videre forhandlingsforløp er ikke ennå datofestet.

Det er nå klart at rammen for frontfaget ble på 1,7 %, inkludert de lokale forhandlingene. Det åpnes i protokollen for at resultatene av de lokale forhandlingene i medlemsbedriftene kan være over og under denne rammen, ut ifra bedriftens konkurransesituasjon.

Akademikerne og Legeforeningen starter tariffoppgjøret fredag 28. august 2020 og først etter dette vet vi mer om de videre forhandlingene for legene i Spekterområde 10 og 13 - herunder når A2 skal forhandles og når lokale forhandlinger skal gjennomføres i helseforetakene mellom tillitsvalgte og ledelsen. Høstens tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der det både kan forhandles om lønn og tekstlige elementer i overenskomsten. Vi antar at det blir både sentrale og lokale forhandlinger.

Som forberedelse til lokale forhandlinger anbefaler Spekter og Akademikerne at helseforetakene starter en prosess med organisasjonene lokalt for å bli enig om lønnsmasse, tallgrunnlag for forhandlingene og hvilke medlemmer som omfattes. Legeforeningen anbefaler våre tillitsvalgte å ta initiativ til dette dersom arbeidsgiver ikke har tatt kontakt. Disse prosessene bør være avsluttet innen 4. september og vi anbefaler at det benyttes mest mulig ferske data for lønnsmasse, noe som tilsier at data fra august kan være et godt utgangspunkt. Vi ber om at dere gjør denne jobben nå, selv om det er uklart når og i hvilket omfang lokaler forhandlinger vil bli gjennomført.

Legeforeningen vil komme tilbake til dere med mer informasjon om forhandlingene. Det vil bli et informasjonsmøte for de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger så snart vi er ferdige med forhandlingene om overenskomstens del A2. I år vil dette møtet trolig bli gjennomført elektronisk.