Spekter

Hovedoppgjøret 2020 - A2 forhandlinger i november

Legeforeningen er ferdige med de innledende sentrale forhandlingene og forhandlingene om de sosiale rettighetene, og har avtalt å forhandle overenskomstens del A2 med Spekter torsdag 5. november.
16. oktober 2020

Den 28. august ble det enighet mellom Akademikerne og Spekter i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon for sykehusene. Gå inn her for å lese mer om enigheten. 

Den 23. september ble Akademikerne helse, sammen med de øvrige organisasjonene, enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene. Legeforeningen er særlig fornøyd med enigheten om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere  sykepengerettighetene for de over 67 år og muligheten for å arbeide etter fylte 67 år uten at det får konsekvenser for pensjonene. Les mer om enigheten rundt de sosiale bestemmelsene her  

Protokollene fra forhandlingene finner du her

Legeforeningen og Spekter skal forhandle overenskomstens del A2 torsdag 5. november. I A2 forhandlingene vil partene avtale lokale forhandlinger og frister for disse forhandlingene. Trolig vil det settes av ca tre uker til de lokale forhandlingene. Aktuelle uker for forhandlinger vil dermed være uke 46, 47, 48 (i perioden 9. – 27. november). Vi understreker at dette er foreløpige datoer – ikke endelig avklart med Spekter og selvfølgelig avhengig av at Legeforeningen og Spekter blir enige i A2 forhandlingene. Vi kommer tilbake til dere med bekreftelse av konkrete datoer senere.

Legeforeningen arrangerer forhandlingskurs 21. oktober og bistår de lokale forhandlingsutvalgene i forberedelser og underveis i forhandlingene.