Spekter

Kurs for tillitsvalgte – digitale kurs supplerer fysiske kurs

Høsten 2020 har tillitsvalgte tilbud om mer opplæring enn før. Legeforeningens aller første digitale kurs for tillitsvalgte var i juni 2020.
16. oktober 2020

Temaer er rollen som tillitsvalgt, juridisk bistand til tillitsvalgte og andre medlemmer, og tariffavtalesystemet. Over 200 tillitsvalgte meldte seg på. I høst er det totalt ni digitale forelesninger på Zoom.

Disse temaforedagene er gjennomført:

  • "Ny som tillitsvalgt"
  • "Tariffavtalte rettigheter til kompetanseutvikling i sykehusene"
  • "A2 i et nøtteskall"
  • "Grunnleggende helserett"
  • "Ansettelsesprosesser og tillitsvalgtes rolle"


Ønsker du å se en eller flere av forelesningene? De er innspilt, og du kan få tilgang ved å sende en e-post til tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no

Se kurskatalogen for mer informasjon om de neste digitale forelesningene:

  • "Innføring i vikariater og andre ansettelsesforhold
  • "Personvern for tillitsvalgte"
  • "Tillitsvalgt for fastlegene"
  • "Ansattvalgte styremedlemmer"
  • "Ytringsfrihet og lojalitetsplikt"

 

Meld deg gjerne på! Du kan velge om du vil følge forelesningen direkte eller om du vil se et opptak av forelesningen på et tidspunkt som passer bedre for deg.

På grunn av smittevern er antall kursdeltakere på de fysiske kursene i høst redusert.