Spekter

Legeforeningen lanserer korte opplæringsvideoer – "Kort og godt"

"Kort og godt" er videofilmer på rundt fem minutter som gir deg nyttig informasjon og råd i ulike type saker.
Jus og arbeidsliv
21. oktober 2021

De to første filmene handler om legen som vitne og sakkyndig, og om rådgivningen vi gir i straffesaker. Dette et temaer du som tilllitsvalgt kan få spørsmål om fra medlemmer.  Du finner Kort og godt i tillitsvalgthåndboken her – du må være innlogget.

Her finner du også andre typer opplæringsvideoer - både en startpakke med grunnleggende informasjon og opptak av digitale forelesninger.

Legeforeningen lanserer nye Kort og godt-filmer jevnlig.  Send gjerne innspill på forslag til tema eller spørsmål til ja@legeforeningen.no