Spekter

Legeforeningens kurs for tillitsvalgte

Legeforeningen arrangerer tillitsvalgtskurs ulike steder i landet. Tilbakemeldingene på kursene er veldig gode! Nedenfor finner du vårens og høstens planlagte kurs for tillitsvalgte i helseforetakene.
12. februar 2020

Vårens kurs for tillitsvalgte i Spekter:

04.- 05. mars 2020 - modul I Helse Vest i Bergen

04.- 05. mars 2020 - modul I Helse Midt-Norge i Trondheim

17.- 19. mars 2020 - modul III i Praha (fulltegnet)

25.- 27. mars 2020 – modul II i Oslo (Skøyen)

30.- 31. mars 2020 – Temakurs: lokale B delsforhandlinger (Lillestrøm)

Høstens kurs for tillitsvalgte i Spekter:

15.- 16. september 2020 – modul I Helse Nord

17.- 18. september 2020 – modul I Helse Sør-Øst

11.- 13. november 2020 – modul II i Oslo

Det er ledige plasser på alle kursene bortsett fra Modul III kurset. Det er ikke sendt ut informasjon om høstkursene enda, men det vil bli gjort om ikke lenge.

Invitasjoner sendes pr epost til alle tillitsvalgte som er registrert som tillitsvalgte i helseforetakene i vårt register.

Pt finnes det mer info om kursene her

Om du er interessert i å melde deg på et kurs, men ikke har fått invitasjon på epost - send melding til tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no