Lønnsoppgjøret 2021 er i gang!

Fredag 16. april møttes partene til innledende sentrale forhandlinger i årets lønnsoppgjør i Spekter. Først den 20. mai møtes Legeforeningen og Spekter til videre forhandlinger om legenes lønnsoppgjør.

Våren 2021 er tariffoppgjøret et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om lønn. På grunn av pandemien utsatte Legeforeningen deler av hovedoppgjøret til denne våren. De tillitsvalgte skal derfor forhandle de lokale B delene denne våren. Dette skjer først etter at Legeforeningen sentralt har forhandlet med Spekter om Ylf medlemmenes lønn.  

De lokale forhandlingsutvalgene er godt i gang med forberedelser til lokale forhandlinger. Foreløpig er det ikke endelig avtalt når de lokale forhandlingene skal være, det er mange forhold å ta hensyn til, men forhåpentligvis vil de være ferdige i løpet av juni.  

Det ble i de innledende sentrale forhandlingene uttrykt en klar forventning om reallønnsvekst for medlemmene, av Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse. Les mer her: Krever reallønnsvekst for sykehusansatte (legeforeningen.no)