Stor pågang til Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv i koronatiden

Covid 19-pandemien medførte en dobling av antall skriftlige henvendelser til Legeforeningens avdeling for jus- og arbeidsliv.

Som medlem av Den norske legeforening har du tilgang til kostnadsfri juridisk rådgivning og bistand i saker som gjelder din yrkesutøvelse. Dette kan være alt fra enkle råd over telefon til bistand i rettslige prosesser for domstolene. Den juridiske bistanden gis av Legeforeningens ansatte jurister og advokater/ advokatfullmektiger.

Normalt mottar Legeforeningen om lag 80 skriftlige henvendelser i uken der  medlemmene ønsker juridisk bistand. Henvendelsene kommer både fra ansatte leger og leger som er selvstendig næringsdrivende.

Da covid 19-pandemien rammet Norge i starten av mars, økte antall henvendelser om juridisk bistand til Legeforeningen betraktelig. I flere uker på rad kom det inn 160 henvendelser ukentlig, hvor det store flertallet av sakene knyttet seg til koronasituasjonen.

Noen av de hyppigste temaene vært endringer av arbeidsplaner, utreiseforbudet for helsepersonell, reglene om karantene, konsekvenser for ferieavvikling og rett til barnehageplass som kritisk personell.

I løpet av denne perioden har Legeforeningen utarbeidet et eget område på hjemmesiden med informasjon om aktuelle problemstillinger relatert til korona – situasjonen, og fortløpende oppdatert informasjon på våre nettsider med svar på spørsmål som ofte stilles. Gå inn på området her

Antall innkomne skriftlige saker har nå stabilisert seg på et mer normalt nivå. Dersom du har spørsmål som knytter seg til korona-situasjonen, vil vi anbefale deg å sjekke ut våre temasider først.