Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.

Partene var enige om rammen på oppgjøret, men uenigheten var knyttet til innretningen og hvorvidt oppgjøret skulle legges på minstelønnssatsene og ikke skulle gis som personlige tillegg.

Avgjørelsen falt i Sentral ankenemnda 4. juli, og Legeforeningen på Diakonhjemmet fikk medhold i prinsippet at oppgjøret skulle legge minstelønnssatsene, med unntak av noen små justeringer i kronetilleggene.