Virke

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.
Jus og arbeidsliv
30. juni 2021

Partene var enige om rammen på oppgjøret, men uenigheten var knyttet til innretningen og hvorvidt oppgjøret skulle legges på minstelønnssatsene og ikke skulle gis som personlige tillegg.

Avgjørelsen falt i Sentral ankenemnda 4. juli, og Legeforeningen på Diakonhjemmet fikk medhold i prinsippet at oppgjøret skulle legge minstelønnssatsene, med unntak av noen små justeringer i kronetilleggene.