Virke

Kurs for tillitsvalgte

Vi minner om at Akademikerforeningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO m.fl. – avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 19. og 20. januar 2021.
27. november 2020

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Til de som har deltatt på tidligere kurs: Neste kurs kommer til å ha noen likhetstrekk med de forrige, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset i 2021 er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.

Temaer som vil bli belyst i kurset er:

• Avtalestrukturer i Virke Huk området

• Erfaringsutveksling etter korona

• Forhandlingsarbeid med gruppearbeid

• GDPR og personvern for tillitsvalgte

• Ferie - herunder arbeidsgivers styring av ferie - hva kan arbeidsgiver bestemme?

• Diskriminering - alder, kjønn

Vi tar forbehold om at det vil kunne komme endringer i temaene og vi kommer tilbake med endelig program.

Grunnet koronasituasjonen er det usikkert i hvilken form kurset vil bli avholdt. Foreløpig er kurset planlagt to dager i perioden 19.-20. januar 2021 i Oslo (Holmenkollen), på Soria Moria Hotell.
Dersom situasjonen ikke tillater at vi gjennomfører fysisk kurs vil vi vurdere et forkortet digitalt kurs.

Kurset starter tirsdag 19. januar kl. 10.30 og vi avslutter med lunsj kl 12.30-13.30 onsdag 20. januar.

For å få tilsendt invitasjon  til kurset ta kontakt med Charlotte Nielsen Charlotte.Nielsen@legeforeningen.no