Legeforeningens landsstyremøte 2020

Legeforeningens landsstyremøte 2020 Legeforeningens landsstyremøte avholdes digitalt 27. mai 2020, og vil behandle saker som omhandler regnskap, diverse lovendringer, vedtektsendringer i Rettshjelpsordningen samt årsmelding.

Saksliste til møtet blir fastsatt i sentralstyremøtet 29. april 2020. Som følge av at møtet gjennomføres digitalt, vil helsepolitisk debatt og øvrige debatt – saker utsettes til høstens landsstyremøte. Dette møtet planlegges avholdet på Soria Moria i slutten av november og inkluderer ledeseminaret og lokalforeningssamlingen. Sekretariatet jobber med å finne dato for arrangementet.