Tillitsvalgt

Kurs/arrangementer for tillitsvalgte

2. desember 2011

Rett til fri for deltakelse på tillitsvalgtskurs

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag.

Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor. Har du ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no

Stat: Hovedavtalen § 34
Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
KS: Hovedavtalen del B § 3-6
Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16
Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7