Tillitsvalgt

Legeforeningens høstkurs for Ylf tillitsvalgte/Ylfs tariffkonferanse og yngstelegesamling

Tidspunkt: Legeforeningens høstkurs for Ylf tillitsvalgte/Ylfs tariffkonferanse 19.-21. november 2019, og yngstelegesamling 18. november 2019.
18. september 2019

Dette kurset gjelder for tillitsvalgte i Yngre legers forening.

Læringsmål:
Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i et utvalg av problemstillinger og utfordringer som tillitsvalgte møter, og hvilken rolle de tillitsvalgte i Ylf har. Regelverket for spesialisering av leger, faste stillinger og arbeidstid gjennomgås særskilt.

I løpet av kurset arrangeres samling for yngsterepresentanter/LIS1-tillitsvalgte, som skal gi kunnskap om avtaler og lover som regulerer LIS1-ordningen og arbeidsforholdet og problemstillinger i relasjon til dette.

Målgruppe:

Legeforeningens høstkurs for Ylf tillitsvalgte: Ylf tillitsvalgte i alle sektorer
Ylfs yngstelegesamling: LIS1 tillitsvalgte
Ylfs tariffkonferanse: Landsrådsdelegater og Ylfs øvrige tillitsvalgte

Program/temaer yngstelegesamling:

-  Juridiske rammer for LIS1-ordningen
-  LIS1 som del av ny spesialitetsordning
-  Workshop rundt LIS1-problemstillinger

Program/temaer høstkurs:

- Tillitsvalgtrollen
- Faste stillinger
- Ny spesialitetsstruktur
- Arbeidstid, arbeidsplaner og ferieplaner
- Spørretime og diskusjon rundt ulike saker i foretakene

Foredragsholderne vil i hovedsak komme fra Yngre legers forenings styre og sekretariat.

Tidsramme:

Dag 1 Mandag 18. november kl 18.00 – 21.00 (Yngstelegesamling – kun for LIS1-tillitsvalgte)
Dag 2 Tirsdag 19. november kl 10.00 – ca kl 17.30
Dag 3 Onsdag 20. november kl 09.00 – ca kl 18.00
Dag 4 Torsdag 21. november kl 09.00 – ca kl 15.00

Kurssted: Arrangementet finnes sted på Thon Hotel Storo, Oslo

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2019

Påmelding: Invitasjon sendes til epostadressen de registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på ylf@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33737.

Kursavgift/reise/opphold:

Yngre legers forening dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Ylfs sekretariat.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Ylfs merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: ylf@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33737.

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7.

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på ylf@legeforeningen.no.