Tillitsvalgt

Legeforeningens tillitsvalgtkurs "Temakurs B-delsforhandlinger"

Kurset arrangeres for foretakstillitsvalgte, varaforetakstillitsvalgte og andre medlemmer av de lokale forhandlingsutvalgene
(Lillestrøm) 30. – 31. mars 2020
7. februar 2020

Kurstittel: Temakurs for FTV og andre medlemmer av forhandlingsutvalgene i sykehus - forberedelse til forhandlinger.

Læringsmål:
Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en mulighet til å opparbeide seg en dypere forståelse for forhandlinger etter overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne/ Legeforeningen, slik at de settes i stand til å håndtere de lokale B-delsforhandlingene. Kurset er best egnet for tillitsvalgte som tidligere har deltatt på kurs som gir grunnleggende innføring i gjeldende avtaleverk og tillitsvalgtrollen, og som skal delta i forhandlingsdelegasjonen ved årets lokale forhandlinger. 

Målgruppe:
FTV/vara-FTV  og andre i forhandlingsdelegasjonene i HFene) for både Of og Ylf

Program/temaer (selve programmet er under utarbeidelse):

  • Teoretisk rammeverk
  • Forhandlinger – forhandlingsordningen, organisering og forberedelser
  • Forhandlingsøkonomi – grunnlag og praktiske forberedelser
  • Gruppearbeid - forhandlingsøkonomi

Tidsramme:
mandag 30. mars 2020 kl. 11.00 – 18.00

tirsdag 31. mars 2020 kl. 09.00 – 13.00  (lunsj kl. 13.00 – 14.00)

Kurssted:
Kurset finner sted på Scandic Hotel Lillestrøm

Påmeldingsfrist:
16 februar 2020  

Påmelding:
Invitasjon er sendt pr epost til registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33971

Kursavgift/reise/opphold:
Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat.  

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.  

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33971.  

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:
Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)  

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no