Tillitsvalgt

Modul III (Praha)

33811 Modul III (Praha) 17. - 20.03.2020
Fra tillitsvalgt til leder modul III – Praha, Tsjekkia.
21. november 2019

Den siste modulen i kurspakken tilbys primært Legeforeningstillitsvalgte med de «tyngste» vervene, men er også åpen for andre hvis det er plass. Kurset går over 4 dager, og kursdeltakerne får en grundig innføring i helseøkonomi, helse jus, etikk og andre relevante temaer.  

 

Kurset forutsetter fullført deltakelse på Modul I og II, denne informasjonen legges inn i kommentarfeltet ved påmelding.

Læringsmål:

Innholdsmessig skal modul I – III tilsvare innholdet i det obligatoriske kurset i administrasjon og ledelse som inngår i den gamle spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene.  

Hvorvidt modulkursene godkjennes i ny ordning, er uavklart. Se mer informasjon i vedlegg.

Målgruppe:

Primært Legeforeningstillitsvalgte med de «tyngste» vervene. 

Program/temaer:

  • Helseøkonomi
  • Helse jus
  • Etikk og jus
  • Retorikk

Fullstendig program i vedlegg.

Se også informasjon om hele kursopplegget «fra tillitsvalgt til leder»  

Tidsramme:

Dag 1 kl 15:00 – ca kl 18:30
Dag 2 kl 08:30 – ca kl 18:00
Dag 3 kl 09:00 – ca kl 16:00
Dag 4 kl 08:30 – ca kl 10:30  

Kurssted:

Arrangementet finner sted i Praha, Tsjekkia – Hotel Majestic

Påmeldingsfrist:

15. desember 2019.  

Påmelding:

Invitasjon sendes til registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer 33811. Dette er et kurs med kun 40 plasser, alle som har meldt sin interesse vil få beskjed umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp.

Kursavgift/reise/opphold:

Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat. 

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.  

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33811.  

Rett til fri for å delta på Tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Stat: Hovedavtalen § 34
Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
KS: Hovedavtalen del B § 3-6
Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24) § 16
Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7  

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.