Temaartikler

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs

15. oktober 2019
Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på slike kurs.

Forhandlinger

26. september 2019
Forhandlinger krever forberedelse og etterarbeid, og ikke minst – forankring i medlemsmassen.

Hva er en tariffavtale?

25. september 2019
Tariffavtaler, streik og lock-out er bare noen av begrepene som forhandlingsverdenen er full av. Her kan du lese mer om hva tariffavtaler er, og hvordan begrepene passer inn i det store bildet.

Tillitsvalgtes personvernplakat

22. september 2019

Møter og møteledelse

20. september 2019
Møter i styrer og organisasjonsledd i Legeforeningen stiller krav til møteledelse. Her kan du lese mer om generelle regler ved møter og møteledelse. Det kan imidlertid finnes egne regler for det enkelte organisasjonsledd.

Tillitsvalgtrollen

20. september 2019
Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Tillitsverv i foreningens organer

19. september 2019
Tillitsverv i Legeforeningens avdelinger innebærer at man ofte trer inn i styrevirksomhet. Her kan du lese mer om hva dette innebærer. Lederens og styrets oppgaver er omtalt, tilsvarende årsmøter i avdelingene, og særlig om valg og voteringer.

Informasjon til oppdragsgivere

29. november 2011

Protokoll

29. november 2011

Side 1 av 3