Temaartikler

Forhandlinger

26. september 2019
Forhandlinger krever forberedelse og etterarbeid, og ikke minst – forankring i medlemsmassen.

Hva er en tariffavtale?

25. september 2019
Tariffavtaler, streik og lock-out er bare noen av begrepene som forhandlingsverdenen er full av. Her kan du lese mer om hva tariffavtaler er, og hvordan begrepene passer inn i det store bildet.

Akademikerne

24. september 2019
Store deler av Legeforeningens forhandlings- og påvirkningsarbeid skjer i samarbeid med andre akademikerforeninger.

Formelt grunnlag for forhandlinger

23. september 2019
Forhandlingsretten og tvisteadgang er ikke direkte lovfestet i Norge. For å finne hjemmel for forhandlinger med arbeidsgiver må man gå til avtaleverket. Her kan du finne en kort oppstilling av de viktigste forhandlingshjemlene.

Tillitsvalgtes personvernplakat

22. september 2019

Møter og møteledelse

20. september 2019
Møter i styrer og organisasjonsledd i Legeforeningen stiller krav til møteledelse. Her kan du lese mer om generelle regler ved møter og møteledelse. Det kan imidlertid finnes egne regler for det enkelte organisasjonsledd.

Tillitsvalgtrollen

20. september 2019
Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Tillitsverv i foreningens organer

19. september 2019
Tillitsverv i Legeforeningens avdelinger innebærer at man ofte trer inn i styrevirksomhet. Her kan du lese mer om hva dette innebærer. Lederens og styrets oppgaver er omtalt, tilsvarende årsmøter i avdelingene, og særlig om valg og voteringer.

Næringsdrivende og tillitsvalgt

02. mars 2017
Kompensasjon til næringsdrivende som er tillitsvalgt.

Side 1 av 3