Generelt om tariffavtaler og tariffbegreper

Fredsplikt

29. november 2011

Når tariffavtale lovlig er opprettet og har trådt i kraft, inntrer det fredsplikt mellom partene. Dette innebærer at det i hele virkeperioden for tariffavtalen vil være ulovlig å iverksette aksjoner som er rettet mot de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Domstolene har lagt til grunn en streng forståelse av hvilke konflikter som lovlig kan iverksettes under fredsplikt.