Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin

Foreningen for leger som jobber med traumatologi, akutt og katastrofemedisin.

Ambulansepersonell som jobber ved en ambulanse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Børge Sandnes