Grafisk

Filmer

Her kan du laste ned filmer til ditt venteværelse, filmer til deling i SoMe, se filmer fra andre Choosing Wisely-kampanjer og mer.
30. SEPTEMBER 2019
Tegning av pasient som krisemaksimerer