Om oss

Hva er problemet med unødvendige helsetjenester?

Mer helsetjenester er ikke alltid bedre

22. AUGUST 2018

De fleste undersøkelser og behandlinger innebærer risiko for bivirkninger og uheldige hendelser. Hvis det er sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen vil være til stor hjelp for deg, er det lett å akseptere denne risikoen. Men hvis det er lite sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen er til stor hjelp for deg, er det dumt å akseptere slik risiko.

Både helsepersonell og pasienter kan ønske å gjøre undersøkelser "for sikkerhets skyld", men slike undersøkelser kan altså skade pasientene mer enn de hjelper dem.