Informasjon

Hva kan leger og annet helsepersonell gjøre?

Flere av legenes ulike spesialistforeninger deltar i Gjør kloke valg-kampanjen. I tillegg deltar 9 andre profesjonsforeninger og Norsk pasientforening.

Fagmedisinske foreninger har laget anbefalinger om noen tilstander, symptomer og plager som ikke nødvendigvis trenger utredning eller behandling. Tannlegene, optikerne, kiropraktorene, jordmødre, og farmacøyter har laget tilsvarende anbefalinger, og flere andre foreninger er i ferd med å lage dette. Anbefalingene er evidensbaserte og til enhver tid oppdaterte, og sendes på høring internt i gjeldende forening, samt til tilgrensende profesjonsforeninger for å sikre bred forankring.