Om oss

Hva skal leger og annet helsepersonell gjøre?

Legenes ulike spesialistforeninger deltar i kampanjen.
22. AUGUST 2018

Hver legespesialistforening har laget anbefalinger om noen tilstander, symptomer og plager som ikke nødvendigvis trenger utredning eller behandling. Tannlegene har laget tilsvarende anbefalinger.