Ressurser

Implementering

Her ligger presentasjon som man kan bruke i klinikken og tips til implementering fra choosingwisely.org.
4. FEBRUAR 2020