Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå å foreskrive medikamentell behandling av langvarige muskel og skjelett- smerter uten at konservative tiltak er forsøkt.

11. JUNI 2019

Begrunnelse: De fleste pasienter med langvarige smerter, som ikke skyldes kreft eller aktiv inflammasjon, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Rådgivning og informasjon vedrørende smertetilstand er ofte tilstrekkelig. I dette inngår en informasjon om trening og smertemestring.

Man må vurdere nytteeffekt opp mot bivirkninger og fare for tilvenning samt potensiell medikament-indusert forverring av smertene dersom smerten skal behandles medikamentelt.

Referanser:

  • https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider
  • Bruno et al: Effectiveness of non-steroid anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis; a network meta-analysis. The Lancet volume 390, issue 10090, 8-14 july 2017, pages e21-e33