Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå medikamentell sedering ved urolige pasienter.

11. JUNI 2019

Begrunnelse: Miljøtiltak som skjerming og trygging skal være første valg ved uro hos alle pasienter. Mulige årsaker til uro må alltid utredes og behandles etter gjeldende retningslinjer.

Ved nevrorehabilitering er det viktig å unngå bruk av benzodiazepiner og nevroleptika etter første stabiliserende fase, dersom det ikke er særskilte grunner til slik bruk.

Referanser:

  • Plantier D, Luaute J. Drugs for behavior disorders after traumatic brain injury: Systematic review and expert consensus leading to French recommendations for good practice. Ann Phys Rehabil Med 2016 Feb;59(1):42-57.
  • Luaute J, Plantier D, Wiart L, Tell L. Care management of the agitation or aggressiveness crisis in patients with TBI. Systematic review of the literature and practice recommendations. Ann Phys Rehabil Med 2016 Feb;59(1):58-67.