Norsk forening for medisinsk biokjemi

Unngå å bestille analyse av vitamin D hos personer uten økt risiko for vitamin D-mangel.

4. JULI 2018

Fra oktober til april er det i Norge så lite solstråling at svært mange har mangel på vitamin D. De aller fleste bør derfor ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret, for eksempel i form av tran eller vitamin D- tabletter. Måling av vitamin D er for de fleste ikke nødvendig, men bør utføres hos personer som har økt risiko for vitamin D mangel. Dette kan være pasienter med osteoporose, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kronisk nyresykdom og tilstander med redusert opptak av vitamin D fra tarmen.

Ved påvist vitamin D-mangel og påbegynt substitusjonsbehandling har det vanligvis lite nytteverdi å gjenta måling av vitamin D før etter 3 måneder pga. lang halveringstid.

Referanser:

  • Jørgensen AP og Tazmini K (red.) Nasjonal Veileder i Endokrinologi, november 2015.
  •  Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 1. juli 2011;96(7):1911–30.
  • Nasjonalt råd for ernæring. Tiltak for å sikre en god Vitamin D status i befolkningen, november 2006.