Norsk forening for medisinsk biokjemi

Unngå å bestille D-dimer uten bruk av klinisk beslutningsregel (f. eks. Wells score) ved utredning av pasienter med mistenkt dyp ventetrombose (DVT).

4. JULI 2018

Ved å følge Wells algoritme med eventuell testing av D-dimer kan DVT utelukkes med høy grad av sikkerhet uten radiologisk undersøkelse for en betydelig andel av pasientene. Bruk av D-dimer i utredningen av DVT har blitt validert i prospektive studier sammen med Wells score. Bruk av D-dimer uten Wells algoritme kan føre til at man overser DVT.
Hos gravide øker D-dimer gradvis utover i svangerskapet og er derfor vanskelig å tolke.

Referanser:

  • National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline: Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing, sist oppdatert nov. 2015.
  • Mazzolai, L., et al. (2017). "Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European society of cardiology working groups of aorta and peripheral circulation and pulmonary circulation and right ventricular function." Eur Heart J.