Norsk revmatologisk forening

Unngå å rekvirere MR av rygg eller ledd hvis ikke det har en sannsynlig diagnostisk eller behandlingsmessig konsekvens

16. OKTOBER 2019

Det er et overforbruk av MR innenfor revmatologien. Mange MR bilder tas uten at det får en behandlingsmessig konsekvens. En god klinisk undersøkelse og bruk av Ul kan erstatte en del MR undersøkelser.

Referanser:

  • Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Nasjonal faglig retningslinje. Helsedirektoratet 2014.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk billeddiagnostikk, Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2017 https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2016-2017/bildediagnostikk.pdf
  • Overuse of Magnetic Resonance Imaging, D. J. Emery Jama Intern Med 2013