Kloke valg

Om oss i Gjør kloke valg

Gjør kloke valg er laget av Den norske legeforening og de fagmedisinske foreningene, i partnerskap med Norsk pasientforening. Vi har inngått samarbeid med Norsk tannlegeforening og Norsk kiropraktorforbund, og flere andre helsepersonellforeninger er invitert til samarbeid.
28. AUGUST 2018

Foto av Bente kristin Johansen

Foto: Den norske legeforening

Bente Kristin Johansen - Prosjektleder Gjør kloke valg

Bente Kristin Johansen er spesialist i gynekologi og fagsjef i Den norske legeforening

Foto: FHI

Ketil Størdal - Talsperson Gjør kloke valg.

Ketil Størdal er spesialist i barnesykdommer og leder i Norsk barnelegeforening

Foto av Hege Ihle-HansenFoto: Arnljot Tveit

Hege Ihle-Hansen - Talsperson Gjør kloke valg

Hege Ihle-Hansen er spesialist i generell indremedisin og geriatri

Styringsgruppe

  • Stefan Hjörleifsson (leder), Norsk forening for allmennmedisin
  • Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening
  • Kari Jussie Lønning, fagdirektør i Legeforeningen
  • Knut E. Braaten, kommunikasjonssjef i Legeforeningen
  • Ketil Størdal, leder i Norsk barnelegeforening
  • Siri Tau Ursin, styremedlem fagstyret i Legeforeningen
  • Bente Kristin Johansen, fagsjef i Legeforeningen