Artikler

Om oss i Gjør kloke valg

Gjør kloke valg er en kampanje som ble startet av Den norske legeforening i partnerskap med Norsk pasientforening. Vi har senere inngått samarbeid med mange helsepersonellforeninger. Les mer om dette på siden vår.
28. AUGUST 2018

Foto av Bente kristin Johansen

Foto: Den norske legeforening

Bente Kristin Johansen - Prosjektleder Gjør kloke valg

Bente Kristin Johansen er spesialist i gynekologi og fagsjef i Den norske legeforening

Foto: FHI

Ketil Størdal - Talsperson Gjør kloke valg

Ketil Størdal er spesialist i barnesykdommer og leder i Norsk barnelegeforening

Styringsgruppe

  • Stefan Hjörleifsson (leder), Norsk forening for allmennmedisin
  • Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening
  • Kari Jussie Lønning, fagdirektør i Legeforeningen
  • Knut E. Braaten, kommunikasjonssjef i Legeforeningen
  • Ketil Størdal, leder i Norsk barnelegeforening
  • Siri Tau Ursin, styremedlem fagstyret i Legeforeningen
  • Bente Kristin Johansen, fagsjef i Legeforeningen