Kloke valg

Hva skjer om jeg ikke gjør det?

Mange plager går over av seg selv.
7. SEPTEMBER 2018