Artikler

Veiledningspakken

Gjør kloke valg har utviklet en veiledningspakke som oppfordres til å brukes i veiledningen av leger i spesialisering. Denne power-pointen gir et godt utgangspunkt til å bli kjent med:
- bakgrunnen for kampanjen
- hva kampanjen er
- hva overutredning, overdiagnostikk og overbehandling er
- variasjonsbegrepet
- typiske kasus
Benytt den gjerne som et grunnlag for debatt og diskusjon og inkluder egne kasus
30. SEPTEMBER 2019
melkeglass som renner over