Kloke valg

Unngå å foreta «pakke-bestilling» av blodprøver - vurderer spesifikk indikasjon for hver enkelt prøve

4. JULI 2018
Hånd som holder blodprøve
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

For hver blodprøve er det 5 % sannsylighet for patologisk svar som ikke skyldes sykdom. Jo flere prøver, desto større fare for falske positive resultater som kan føre til bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling.

Referanse:

  • Explaining laboratory test results to patients: what the clinician needs to know BMJ 2015; 351 :h5552