Samarbeid

Norsk kiropraktorforening

Norsk kiropraktorforening har sluttet seg til grunnprinsippene for Gjør kloke valg kampanjen og har nedsatt en arbeidsgruppe.
Norsk kiropraktorforenings logo