Samarbeid

Norsk fysioterapeutforbund

Norsk fysioterapeutforbunds styre har inngått samarbeidsavtale med Legeforeningen som partner i Gjør kloke valg.
2. JULI 2018
Norsk fysioterapeutforbunds logo