Samarbeid

Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundet NSF har sluttet seg til grunnprinsippene for kloke valg kampanjen og har satt ned et arbeidsutvalg. Jordmorforbundet ønsker å slutte seg til kampanjen for å bidra til en holdningsendring rundt antatt unødvendige undersøkelser og behandlinger innen jordmorfaget. Våre jordmødre er flinke til å ta ansvar for egen praksis, og det er naturlig for oss å støtte en slik kampanje med fokus på pasientsikkerhet og reduksjon av variasjon i jordmortjenesten.
14. FEBRUAR 2019
Jordmorforbundets logo