Samarbeid

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening har inngått samarbeidsavtale med Legeforeningen som partner i Gjør kloke valg.
4. FEBRUAR 2022
Logo til Den norske jordmorforening
Bilde av Kari Aarø, politisk leder i Den norske jordmorforening
Politisk leder for Den norske jordmorforening, Kari Aarø. Bilde: lånt fra www.jordmorforeningen.no

Besøk Den norske jordmorforenings nettsider her. 

Hentet fra foreningens egne nettsider:

"Bidrar til bærekraftig helsetjeneste

– Gjør kloke valg vil bidra til en bærekraftig og god helsetjeneste for fremtiden. Det blir gjort for mange unødvendige kontroller for sikkerhets skyld. Derfor er viktig å stille spørsmål om den tjenesten vi gir. Dette gjelder alle helsetjenester, også de som gis til gravide og fødende. Kloke valg kan bidra til bevisstgjøring og kunnskapsbasert praksis. Det er en fin måte å spre informasjon til både og gravide/ fødende, sier Kari Aarø før hun fortsetter: Den norske jordmorforening mener Gjør kloke valg er en viktig kampanje som setter søkelyset på hvilke helsetjenester som skal tilbys. Leder Kari Aarø trekker frem at Gjør kloke valg også formidler informasjon og kunnskap til brukerne, slik at de har bedre forutsetninger til å ta sine valg.

– Vi tror også at kampanjen kan bidra til at helsetjenestene blir mer lik over hele landet. Helseatlas viser at det er store forskjeller også innenfor svangerskap og fødselsomsorgen. Ved å sette søkelyset på dette kan vi også lettere avdekke de som trenger mer behandling. Jordmødre er gode på å reflektere over eget jordmorfag, og gjennom Gjør kloke valg vil vi få et bredere engasjement rundt de undersøkelsene vi noen ganger synes er overflødige. At så mange profesjoner deltar gir i tillegg positive resultater i form av bedre forståelse for hverandre og dermed en enda bedre tjeneste."