Samarbeid

Norges Farmaceutiske Forening

Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmasøyter har fokus på riktig legemiddelbruk, fordi det gir bedre helse hos den enkelte pasient og god samfunnsøkonomi for samfunnet vi lever i. Riktig legemiddelbruk krever at kloke valg tas.
17. JUNI 2019
logo Norges Farmaceutiske Forening

Les mer om Farmaceutenes engasjement i kampnajen på deres egne nettside her!