Samarbeid

Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund har sluttet seg til grunnprinsippene for kampanjen Gjør kloke valg. Målet er en bevisstgjøring av optikere i forhold til å ta gode valg sammen med pasienten.
22. JANUAR 2019
Norges optikerforbunds logo

Norges Optikerforbund signerte i november 2018 samarbeidsavtale med Legeforeningen, der de sluttet seg til grunnprinsippene for Gjør kloke valg kampanjen. Optikerforbundet har påbegynt et grundig forankringsarbeid blant sine medlemmer, og dette arbeidet fortsetter i 2019.

Målet er bevisstgjøring blant optikere omkring å ta gode valg sammen med pasienten. Det er viktig å velge de riktige kliniske undersøkelsene, prosedyrene og behandlingene.  For å skape endring må hele optikerbransjen involveres og forstå intensjonene i kampanjen. Optikerforbundet vil involvere flere deler av bransjen, både faglig og kommersiell del. 

I 2020 vil styret i Norges Optikerforbund presentere konkrete og håndfaste punkter optikere må være oppmerksomme på i møte med pasientene.

Les mer på Norges Optikerforbunds nettsider.