Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå å forskrive injeksjonsbehandling på andres indikasjonsstilling

1. APRIL 2022

Begrunnelse:

Ved injeksjonsbehandling har forskrivende lege ansvar for indikasjonsstilling. Helsepersonelloven åpner for at man kan delegere behandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper. Det kan kun delegeres oppgaver man selv har kvalifikasjoner til å utføre. Det forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis.

Forskrivning uten sikker indikasjon medfører økt risiko for overbehandling av muskel- og skjelettplager og redusert pasientsikkerhet. Behandling som involverer flere ulike aktører, øker risiko for feil knyttet til kommunikasjon og samhandling. Vi oppfordrer våre kolleger til å være restriktive i forskrivning av medikamenter til injeksjoner på andres indikasjonsstilling.