Norsk forening for klinisk farmakologi

Unngå bruk av antibiotika ved akutt bronkitt.

26. JANUAR 2022

Begrunnelse:

Det er ikke dokumentert klinisk relevant effekt av antibiotika ved akutt bronkitt. Atypisk pneumoni blir ofte mistenkt ved virale bronkitter. Begge tilstander kan gi langvarig hoste (2-4 uker) og dermed forveksles. Dette er trolig en medvirkende årsak til at makrolider og doksysyklin noen ganger blir forskrevet ved viral bronkitt. Mykoplasmainfeksjon og klamydofilainfeksjon bør bekreftes med en PCR-test og behandling med antibiotika bør bare gis til de som har redusert allmenntilstand og andre infeksjonstegn.

Alarmsymptomer som tungpust, forhøyet CRP, hemoptyse, langvarig feber og redusert allmenntilstand bør medføre henvisning/videre undersøkelse.

Referanser:

  • Kinkade S, Long NA. Acute bronchitis. Am Fam Physician. 2016; 94(7): 560-565.
  • Hueston, JW. BMJ Best Practice. Acute bronchitis. https://bestpractice.bmj.com/ (Sist oppdatert: 01. februar 2021).
  • Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD000245.