Norsk forening for klinisk farmakologi

Unngå nyere antidiabetika ved oppstart av legemiddelbehandling for ukomplisert diabetes type 2.

26. JANUAR 2022

Begrunnelse:

Metformin er førstevalg fordi man har lang klinisk erfaring med legemidlet. Metformin gir en betydelig reduksjon i HbA1c, medfører liten risiko for hypoglykemi og gir ikke vektøkning.

 

Referanser: