Jordmorforbundet

Unngå bruk av CTG ved innkomst og under fødselen hos lavrisikofødende uten begrunnet indikasjon.

4. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

Selv om bruk av innkomst-CTG og bruk av kontinuerlig CTG under fødselen ikke fører til bedre fødselsutfall hos lavrisikofødende, og selv om både nasjonale og internasjonale retningslinjer ikke anbefaler bruk av CTG, ser man at teori og praksis ikke samsvarer. Kontinuerlig CTG under fødselen hindrer kvinnen i å bevege seg fritt og kan også føre til
unødvendige inngrep i fødselsforløpet.

Referanser: 

 • Alfirevic Z, Devane D, Gyte GM, Cuthbert A. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD006066.
 • Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W, Cuthbert A, Smith V. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal
  wellbeing. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1:CD005122.
 • Grytten J, Skau I, Sorensen R, Eskild A. Does the Use of Diagnostic Technology Reduce Fetal Mortality? Health Services Research. 2018;53(6):4437-59
 • Jørandli K, Nese AK, Vik ES, Aasekjær K. Bruk av innkomst-CTG hos lavrisikofødende kvinner: en klinisk audit. Sykepleien 2019. Sykepleien Forskning, 2019;14(78661)(e-78661). doi:
  10.4220/Sykepleienf.2019.78661.
 • Kaasen A, Aanstad KJ, Pay ASD, Økland I, Blix E. National survey of routines for intrapartum fetal monitoring in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Mar;98(3):390-395. doi:
  10.1111/aogs.13500. Epub 2018 Nov 21.
 • Kessler J, Blix E, Eikeland T, Henriksen T, Hjelle S, Jettestad M, Nistov LT, Yli BM. CTG før fødsel og innkomst-CTG. Veileder i fødselshjelp, 2014. Oslo: Norsk gynekologisk forening, Den norske legeforening, 2014. Lastes ned fra: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologiskforening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/CTG-for-fodsel-og-innkomst-CTG/.
 • Smith V, Begley C, Newell J, Higgins S, Murphy DJ, White MJ, Morrison JJ, Canny S, O’Donovan D, Devane D. Admission cardiotocography versus intermittent auscultation of the fetal heart in low-risk pregnancy during evaluation for possible labour admission - a multicentre randomised
  trial: the ADCAR trial. BJOG . 2018;126(1):114-121.
 • Verdens helseorganisasjon. WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth
  experience. Genève: Verdens helseorganisasjon; 2018. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/