Jordmorforbundet

Unngå tidlig avnavling av nyfødte.

4. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

For å sikre nyfødte en optimal start på livet utenfor livmoren gjennom transfusjon av fullblod og stamceller via navlesnoren, er sen avnavling anbefalt. WHO anbefaler en praksis å ikke avnavle
før det har gått minst 1 minutt, men helst vente lengre. «Wait for white», der det avventes med avnavling til pulsasjonen har opphørt og navelstrengen blitt hvit, er en håndterbar rettesnor å følge for alle klinikere når barnets tilstand aksepterer det. Intakt navlesnor er
også ønskelig under resuscitering og forholdene bør legges til rette for det.

Referanser: 

 • Raju TN, Singhal N. Optimal timing for clamping the umbilical cord after birth. Clin Perinatol. 2012;39:889-900.
 • McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database of  Systematic Reviews. 2013.
 • Rabe H, Gyte GM, Diaz-Rossello JL, Duley L. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant
  outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2019;9:Cd003248.
 • Busellato L, Bayes S. The benefits of optimal cord clamping. Pract Midwife. 2016;19(1):10-12.
 • Matthews K, Leslie MS. Systematic Review of Umbilical Cord Clamping Practices Worldwide. Obstet Gynecol. 2016;127(s1):15S-15S.
 • Katheria AC, Brown MK, Rich W, Arnell K. Providing a Placental Transfusion in Newborns Who Need Resuscitation. Frontiers in Pediatrics. 2017;5:1.
 • World Health Organisation. Optimal timing of cord clamping for the prevention of iron deficiency
  anaemia in infants. Published 2019. Accessed.
 • Katheria AC, Katheria AC. Umbilical Cord Milking: A Review. Frontiers in pediatrics. 2018;6:335-335.
 • Leslie MS GJ, Schulkin J, Jelin A. . Umbilical cord clamping practices of U.S. obstetricians. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine 2018(1;11(1):51-60. ).
 • Hofmeyr GJ, Mshweshwe NT, Gulmezoglu AM. Controlled cord traction for the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2015;1:Cd008020.
 • Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A, Biesty LM. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2:Cd007412.
 • Cavallin F, Galeazzo B, Loretelli V, et al. Delayed Cord Clamping versus Early Cord Clamping in Elective Cesarean Section: A Randomized Controlled Trial. Neonatology. 2019;116(3):252-259.
 • Andersson O, Rana N, Ewald U, et al. Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn infants during the first 10 minutes of birth (Nepcord III) - a randomized clinical trial. Matern Health Neonatol Perinatol. 2019;5:15.
 • Stenning FJ, Hooper SB, Kluckow M, et al. Transfusion or Timing: The Role of Blood Volume in Delayed Cord Clamping During the Cardiovascular Transition at Birth. Front Pediatr. 2019;7:405.
 • World Health Organization. Guidelines on Basic Newborn Resuscitation. Guidelines on Basic Newborn Resuscitation Web site. Published 2012. AccessedGuidelines.
 • American pregnancy. Delayed cord clamping. (https://americanpregnancy.org/labor-andbirth/delayed-cord-clamping-risks-benefits/) Published 2019. Accessed.