Klokere studenter

Forsikre at undersøkelsen, prosedyren eller behandlingen er indisert og vil ha konsekvens for behandlingsvalget.

Begrunnelse: Ved bestilling av tester er det viktig å alltid vurdere de diagnostiske egenskapene som følsomhet, spesifisitet og prediktiv verdi i lys av pasientens pre-test sannsynlighet. Pasienter som har svært lav grunnrisiko, krever ofte ikke en ekstra test for å utelukke diagnosen. Videre tyder undersøkelser på at hos slike lavrisikopasienter vil ikke flere tester forsikre, redusere angsten eller løse symptomene til pasientene. Eksempler er bruk av CT-skanning hos lavrisikopasienter for å utelukke lungeemboli eller preoperativ testing av hjertet hos pasienter før lavrisikokirurgi. Evaluering av grunnrisiko og bruk av beslutningsverktøy hvor det er mulig, sammen med en "hvordan vil dette forandre min håndtering av denne pasienten"- tilnærming, kan bidra til å unngå unødig «utelukkelsestesting» hos pasienter.

Referanser: 

  • Choosing Wisely Canada. Canadian Association of General Surgeons: Six things physicians and patients should question [Internet]. 2014 [cited 2017 Jun 5].
  • Kirkham KR, et al. Preoperative testing before low-risk surgical procedures. CMAJ. 2015;187(11):E349-58. PMID: 26032314.
  • Rolfe A, et al. Reassurance after diagnostic testing with a low pretest probability of serious disease: systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2013;173(6):407-16. PMID: 23440131.
  • Stein EG, et al. Success of a safe and simple algorithm to reduce use of CT pulmonary angiography in the emergency department. AJR Am J Roentgenol. 2010 Feb;194(2):392-7. PMID: 20093601.