Klokere studenter

Unngå å bestille undersøkelser eller utføre prosedyrer kun for egen eller andres kliniske interesse.

Begrunnelse: Det medisinstudentene lærer underveis i studiet, både under teoretisk og klinisk undervisning, legger et viktig grunnlag for videre selvstendig utøvelse av yrket etter endt studium. Dette kan være en utfordrende tid med stor usikkerhet for studentene og de kan bestille overdrevet mange tester på grunn av mangel på klinisk erfaring, eller anbefale undersøkelser for å oppnå økt personlig erfaring. Ros til studentene fra forelesere eller veiledere ved å ta et arsenal av unødvendige tester bør unngås ettersom studentene kan føle at de da trenger å demonstrere sin kunnskap, grundighet og nysgjerrighet gjennom unødvendige tester og prosedyrer.

 

Referanser: 

  • Griffith CH 3rd, et al. Does pediatric housestaff experience influence tests ordered for infants in the neonatal intensive care unit? Crit Care Med. 1997 Apr;25(4):704-9. PMID: 9142039.
  • Hardison JE. To be complete. N Engl J Med. 1979 May 24;300(21):1225. PMID: 431674.
  • Detsky AS, et al. A new model for medical education: celebrating restraint. JAMA. 2012 Oct 3;308(13):1329-30. PMID: 23032547.