Klokere studenter

Vei opp mulige fordeler og komplikasjoner og vurder alltid mindre invasive alternativer.

Begrunnelse: Ofte resulterer ulike diagnostiske tilnærminger og behandlingsalternativer i det samme kliniske utfallet, men noen alternativer er mindre invasive enn andre. Eksempler er bruk av ultralyd i stedet for CT-skanning for å diagnostisere akutt blindtarmbetennelse hos barn, eller bruk av et peroralt antibiotikum som har lignende peroral biotilgjengelighet som sin intravenøse motpart. Ta deg tid til å vurdere diagnostisk sensitivitet og spesifisitet av mindre invasive undersøkelser. Dette kan redusere unødig pasienteksponering for skadelige bivirkninger pasienter kan pådra seg ved bruk av mer invasive tester eller behandlinger.

Referanser: 

  • Adibe OO, et al. An evidence-based clinical protocol for diagnosis of acute appendicitis decreased the use of computed tomography in children. J Pediatr Surg. 2011 Jan;46(1):192-6. PMID: 21238665.
  • Choosing Wisely Canada. Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada: Five things physicians and patients should question[Internet]. 2015 [cited 2017 Jun 5].
  • Choosing Wisely Canada. Canadian Association of Radiologists: Five things physicians and patients should question [Internet]. 2014 [cited 2017 Jun 5].
  • Dellit TH, et al. Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America guidelines for developing an institutional program to enhance antimicrobial stewardship. Clin Infect Dis. 2007 Jan 15;44(2):159-77. PMID: 17173212.