Norsk barnelegeforening

Unngå å fortsette antibiotikabehandling hos nyfødte etter 36-48 timer dersom ingen vekst i blodkultur og fredelig klinikk

3. JULI 2018
Jormor, mor og baby. Foto: Thomas B. Eckhoff/Ahus
FOTO: Ahus

 

Antibiotika forstyrrer normal bakteriell kolonisering av nyfødte. Langvarig antibiotikabruk nyfødtperioden er assosiert med økt risiko for seinere infeksjon, ekrotiserende enterokolitt, død og kan ha andre langtidseffekter.

 

Referanser

  • Kuppala VS et al. Prolonged Initial Empirical Antibiotic Treatment is Associated with Adverse Outcome in Premature Infants. J Pediatr 2011; 159: 720-725. 
  • Cotten CM et al. Prolonged Duration of Initial Empirical Antibiotic Treatment Is Associated With Increased Rates of  Necrotizing Enterocolitis and Death for Extremely Low Birth Weight Infants. Pediatrics 2009; 123:58-66.
  • Cotten CM. Adverse Consequences of Neonatal Antibiotic Exposure. urr Opin Pediatr 2016; 28: 141-149.
  • Arboleya S et al. Intestinal Microbiota Development in Preterm Neonates and Effect on Perinatal Antibiotics. J Pediatr 2015; 166: 538-44.
  • Esaiassen E et al. Antibiotic exposure in neonates and early adverse outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother 2017; 72: 1858-70.